23 stycznia, 2022

Cialis Onli

Serwis poradnikowy

Nadużywanie alkoholu a zaburzenia erekcji

Jak podaje WHO (Światowa Organizacja Zdrowia), alkohol ma trzecie miejsce pośród czynników ryzyka, które stanowią zagrożenie dla naszego zdrowia. Na temat skali szkodliwości wpływu napojów wyskokowych na ludzki organizm decyduje ilość jego spożycia, intensywność i długotrwałość picia, jak i współistniejące schorzenia zdrowotne, na przykład zaburzenia w pracy wątroby czy też niedożywienie. Negatywne skutki przewlekłego nadużywania alkoholu dotknąć mogą praktycznie każdej sfery życia mężczyzny. W seksualnej sferze wywołują zaburzenia erekcji, jak i utratę albo obniżanie się seksualnego popędu.

Jak alkohol wpływa na nasz organizm?

Napoje wyskokowe mają szkodliwy wpływ na funkcjonowanie niemalże każdego narządu w organizmie. Długotrwałe ich stosowanie staje się przyczyną uszkodzeń, między innymi w układzie nerwowym, hormonalnym, krążenia, które mają ważne znaczenie w wypadku seksualnych zaburzeń.

Nadużywanie napojów wyskokowych sprzyja szczególnie występowaniu dysfunkcji i schorzeń, takich jak: 

  • nadciśnienie tętnicze,
  • choroba wieńcowa,
  • arytmia,
  • niewydolność krążenia,
  • uszkodzenia w obrębie układu nerwowego,
  • zaburzenia o charakterze hormonalnym,
  • zaburzenia w relacjach partnerskich,
  • nadużywanie szkodliwych substancji (sterydy, narkotyki, papierosy, leki),
  • niewłaściwe odżywianie,
  • zaburzenia o charakterze psychicznym (stres, stany depresyjne, lęki).

Nierzadko, sporo spośród nich występować może równocześnie, co znacząco zwiększa ryzyko pojawienia się seksualnych zaburzeń.

Oddziaływanie nadużywania napojów wyskokowych na psychikę

Nie tylko trwające wiele lat, ale i krótkotrwałe i intensywne przyjmowanie napojów wyskokowych przyczynia się do powstawania znaczących zmian w psychicznym funkcjonowaniu. Stany depresyjne, jak i nasilające się odczuwanie niepokoju i strachu, to nierzadkie powikłania uzależnienia od spożywania alkoholu. Poza tym, alkoholizm wywołuje zaburzenia w zachowaniu, nastroju, świadomości, osobowości i bezsenność, których efekty wpływają pośrednio na seksualne dysfunkcje. Nadużywanie napojów wyskokowych obniża również poziom życiowej satysfakcji, jak i jakości partnerskich relacji, przyczynia się do nierzadkich konfliktów, kłótni (również na tle seksualnych dysfunkcji), jak i zdrad.

Przewlekłe nadużywanie napojów wyskokowych a zaburzenia wzwodu oraz zaburzenia w zakresie innych seksualnych funkcji

Długotrwałe nadużywanie napojów wyskokowych zaliczane jest do nierzadkich pośrednich przyczyn seksualnych zaburzeń. Z wielu różnych badań jasno wynika, iż seksualne dysfunkcje, to znaczy zanik seksualnego popędu albo jego obniżenie, zaburzenia w zakresie erekcji, dotyczyć mogą od 50 do 85 procent osób uzależnionych od alkoholu. Przyczyny tychże zaburzeń związane są między innymi z uszkodzeniami w obrębie krwionośnych naczyń, zaburzeniami na tle psychicznym czy też uszkodzeniem nerwów w wątrobie.

Związek napojów wyskokowych z fizjologią powstawania erekcji

Intensywniejsze napływanie krwi do penisa, jak i zatrzymanie jej w nim, stanowi zasadniczy element właściwej erekcji. W efekcie oddziaływania sporych dawek alkoholu, dojść może do rozszerzania się krwionośnych naczyń w prąciu, co przyczynia się do większego i szybszego odpływania krwi, niestety z tak samo szybkim jej odpływaniem, do doprowadza do upośledzenia seksualnej sprawności.

Czy napoje wyskokowe w niewielkich ilościach również są szkodliwe dla seksualnej sfery?

Napoje wyskokowe przyjmowane w niewielkich ilościach działają początkowo w sposób pozytywny na seksualne reakcje. Przyczyniają się do odblokowania seksualnego popędu, zwiększają podniecenie, tymczasowo poprawiają samoocenę i samopoczucie, zmniejszają uczucie lęku, jak i obniżką psychiczne hamulce. Jest to ułatwieniem w przypadku podejmowania seksualnych kontaktów tym bardziej u mężczyzn, którzy mają seksualne zahamowania. Jeżeli jednak ilości spożytego alkoholu rosną, dochodzi do obniżania się seksualnej sprawności, w roli środka leczniczego, nawet w sposób doraźny jest dosyć ryzykowne. Poza tym z uwagi na jego szkodliwe oddziaływanie dla całości organizmu, nie będzie się on nadawał do zastosowania przez długi okres czasu.